Oleczek.pl

Kampania 1%:  Ty też możesz pomóc Olusiowi!

Aleksander Rycharski ma 6 lat i cierpi na autyzm, ma obniżone napięcie mięśniowe oraz wady wzroku.

 

W badaniu profilu psychoedukacyjnego testem PEP-R Oluś wypada na poziomie dziecka w wieku 18 miesięcy.

 

Występują u niego charakterystyczne dla autyzmu objawy:

- całościowe opóźnienie rozwoju psychoruchowego

- bardzo duże trudności w komunikowaniu się (nie mówi, wypowiada pojedyńcze słowa, często nieadekwatnie do sytuacji i ich znaczenia, czemu nie towarzyszy próba kompensacji za pomocą alternatywnych sposobów komunikowania się)

- bardzo duże zaburzenia zachowania (jest nadpobudliwy, nie rozumie intencji osób kontaktujących się z nim oraz nie potrafi ocenić sytuacji (nie rozumie np. zagrożeń wynikających z wbiegnięcia na ulicę itp.) często głośno krzyczy lub piszczy, bardzo niechętnie współpracuje)

- zaburzenia integracji wrażeń zmysłowych (zaburzenia przekształcania informacji płynących z narządów zmysłów - (wzroku, słuchu, czucia powierzchniowego, czucia głębokiego)

- zaburzenia koordynacji ruchowej i wzroko-ruchowej

- i inne.

 

Jego terapia i rehabilitacja wymagają wysokospecjalistycznych i najczęściej nierefundowanych form zajęć. Koszty terapii pokrywamy z własnych środków oraz ze środków przekazanych w formie 1% podatku na subkonto prowadzone przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym www.rfpn.org.

 

 

 

Regionalna Fundacja

Pomocy Niewidomym